KIPA

Krajowa Izba Producentow Audiowizualnych (KIPA) jest jedyną izbą gospodarczą rynku audiowizualnego w Polsce i jedną z największych niezależnych organizacji biznesu łączącą ponad 140 podmiotow. Są wśrod nich firmy producenckie specjalizujące się w produkcji filmowej, telewizyjneji reklamowej, a także szkoły filmowe i regionalne fundusze filmowe (RFF). Od momentu powstania w 2000 r. aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiego przemysłu audiowizualnego. Podstawowym zadaniem KIPA jest reprezentowanie interesow gospodarczych swoich członkow, w szczególności wobec administracji rządowej i kluczowych graczy rynku audiowizualnego. Działa na rzecz integracji środowiska producentow, jest platformą wymiany doświadczeń i wspołpracy, dostarcza informacji o bieżących zmianach legislacyjnych, w tym prawno‑podatkowych, oraz o najważniejszych wydarzeniach branżowych. Zapewnia również dostęp do usług prawnych świadczonych przez najlepszych specjalistow w zakresie zagadnień związanych z sektorem audiowizualnym, a także kształtuje i upowszechnia zasady etyki zawodowej. Dodatkowo organizuje cykliczne szkolenia i warsztaty dla profesjonalistow oraz promuje działalność swoich członkow.

KIPA Sprawna Produkcja

Działania szkoleniowe przygotowywane z myślą o zawodowcach pracujących w branży filmowo – telewizyjnej. Warsztaty z aspektów prawnych i finansowych produkcji filmowej. Do tej tematami szkoleń był development, prawa autorskie, umowy koprodukcyjne, recoupment plan, specyfika inwestorów w branży audiowizualnej oraz  źródła finansowania produkcji filmowych. Projekt jest dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Akcelerator dla młodych przedsiębiorców z sektora av

Akcelerator KIPA to projekt o charakterze ogólnopolskm, oparty na zasadzie mentoringu, partnerskich relacji i pracy zespołowej. Ten nowatorski program z pogranicza kultury i biznesu umożliwia interdyscyplinarny transfer wiedzy oraz stymulację rozwoju młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku.

EAVE Producers Workshop 2017

KIPA jest w tym roku jednym ze współorganizatorów II sejsji EAVE Producers Workshop 2017 w Łodzi, czyli  największych w Europie warsztatów dla producentów audiowizualnych.  Ten roczny program gromadzi 50 wyselekcjonowanych producentów z całego świata, którzy w trakcie trzech tygodniowych sesji  odbywających się w trzech różnych europejskich miastach, pracują nad doskonaleniem swojego zawodowego warsztatu.

O projekcie KIPA2B

 

KIPA2B to interdyscyplinarny program szkoleniowy składający się na cykl czterech wydarzeń (warsztatów i konferencji) mających na celu profesjonalizację kadr sektora audiowizualnego w otoczeniu biznesowym oraz podnoszenie świadomości świata biznesu na temat potencjału branży kreatywnej. Branża audiowizualna będzie reprezentowana przez film, telewizje, animacje, gry video, nowe technologie, wirtualną rzeczywistość i video 360, a także szkoły filmowe (naukę) i regionalne fundusze filmowe (instytucje kultury). Sektor biznesowy będzie reprezentowany przez przedstawicieli m.in. branży IT, producentów sprzętu, banki, fundusze inwestycyjne, kapitałowe, inwestorów, startupy. Tematyka będzie dotyczyć współczesnych zjawisk sektora audiowizualnego, które wpływają na przyszłość ekosystemu gospodarczego.

Kalendarz wydarzeń

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

11.04.2017

Konferencja „Game Story II. Między filmem a grą”

11.07.2017

Warsztaty nr 1 „Udostępniaj i zarabiaj”

26.09.2017

Warsztaty nr 2 „Od zera do serwera”

7.11.2017

Warsztaty nr 3 „Art-to-Business”

Share This